TARTALOMR

Ramses

több aegyptusi király neve. Közülök nevezetesebbek: – 1. II. v. Nagy Ramses. A tizennyolczadik és tizenkilenczedik dynastia uralkodói közül, kik Aegyptust a hatalom és fény tetőpontjára emelték, szokatlan hírnévre tett szert Sesostris (SeswsrtriV vagy SesowsiV), helyesebben II. Ramses (Tac. ann. 2, 60), vagy ‘RamesshV (kb. 1400–1330). Ázsiával vívott hosszas harczai, melyek Syria elfoglalásával végződtek. Aethiopiának és Arabiának meghódítása, de még inkább monumentalis építkezései alapították meg nagyhírét; ez utóbbiaknak köszöni valószinűleg a «Nagy» Abu Simbal romjai tanuskodhatnak még manap is építkezéseinek egykori fényéről. Állítóleg ő kezdte meg ama nagyszabású csatorna építését is, mely a Vörös tengert a Földközi tengerrel kötötte össze, s ő alapította a Vörös tenger partján Ramses nevű kikötővárost, valamint neki tulajdonítják a Pelusiumtól Heliopolisig húzódó erődítményeket is. Általán e korszaknak minden nagyobb tettét erős túlzással az ő nevével szokták kapcsolatba hozni. Hdt. 2, 102 sk. Diod. Sic. 1, 53 sk. Strab. 15, 686. 16, 769. 17, 804. – 2. III. Ramses l. Rhampsinitus.

SZ. ZS.