TARTALOMA

Archinus

ArcinoV, athenaei szónok és államférfiú a Kr. e. 5-ik századból, a mérsékelt democratia híve; Thrasybulusszal a harmincz kényúr ellen küzdött, később vele szemben is eredményesen védte a polgárjogról szóló törvényt. Neki tulajdonítják az ion alphabetának Atticába való hivatalos behozatalát. Demosth. Timocr. 742. Aesch. Ctes. III. 187, De falsa leg. 176.

K. J.