TARTALOMA

Archippus

ArcippoV. – 1. Italiai király, kitől talán Archippe város vette nevét. Verg. Aen. 7, 752. – 2. A régibb és részben az újabb attikai comoedia költője, Kr. e. 410 táján. ’IcJuV czímű satirikus darabját, melyben az athenaeiek halkedvelését ostorozta, többször említik. Talá ő a szerzője annak a négy comoediának (A hajótört Dionysus, A szigetek, A drámák vagy Niobe, Költészet), melyeket helytelenül Aristophanesnek tulajdonítottak. Töredékei (számra 54) találhatók Meinekénél (fragm. com. Gr. II, 715 skk.) és Kocknál (Com. Att. fragm. I, 679 skk.).

CS. J.